Zajímavosti o zlatě

Víte že?

 • Kdyby se všechno zlato, které kdy bylo na světě vytěženo, vyčistilo do absolutní čistoty (max 999,99/1000) a z tohoto zlata se vytvořila kostka, měla by hrana této kostky délku pouze 22 metrů !
 • Hrana kostky/krychle zlata o váze 1 tuny by měla rozměr 37,27 cm
 • Zlatá cihla o váze 1 kg (Kilo Bar) má přibližně tyto rozměry: 12 x 5 x 0.8cm
 • Ryzost zlata se udává v karátech (kt, ct)
 • Váha zlata se obvykle udává v uncích/trojská unce (oz);  1 oz =  31,1034807 gramů
 • Hustota zlata je 19,3 g cm³
 • Teplota tání zlata je 1 064°C
 • Teplota varu zlata je 2 856°C
 • Zlato je ve srovnání s většinou ostatních kovů chemicky nereaktivní, takže neztrácí lesk, je-li vystaveno atmosférickým vlivům
 • Zlato má unikátní fyzikální vlastnosti, díky kterým se snadněji zpracovává. Je extrémně kujné, takže se poměrně lehce vykovává do požadovaného tvaru.
 • Lze jej tepat do lístků, které jsou tak tenké, že jimi prochází světlo! Staří Egypťané byli s touto vlastností zlata obeznámeni a dovedli vytepat zlato do lístků tak tenkých, že 140 000 vrstev tohoto materiálu mělo tloušťku menší než jeden centimetr.
 • V posledních desetiletích se zlato, stříbro, platina a další cenné kovy ztrácí především v elektronických výrobcích které skončí na obyčejných skládkách
 • K vytěžení jedné tuny zlata je třeba vytěžit 750 tisíc tun horniny !