Investiční zlato

Investičním zlatem rozumíme zlato o ryzosti 999,9, tedy 24 karátové, ryzí zlato.

V současné době je možné pořídit investiční zlato ve formě zlatých slitků (zpravidla ve tvaru cihliček) a zlatých mincí.

Definici  investičního zlata můžeme také v České republice najít v Zákoně o DPH (zákon č. 235/2004 Sb. § 92), který přesně stanovuje parametry pro investiční zlato:


1. Investičním zlatem se rozumí:

a) zlato ve tvaru uzančních slitků zpracovaných v certifikované afinerii, ve tvaru cihly, s vlastním číslem a s označením výrobce, ryzosti a hmotnosti, o hmotnosti připouštěné na trhy zlata a ryzosti nejméně 995 tisícin,


b) zlaté mince, které

1. mají ryzost nejméně 900 tisícin,

2. byly vyraženy po roce 1800,
3. jsou nebo byly v zemi svého původu zákonným platidlem a
4. jsou obvykle prodávány za cenu, která nepřevyšuje volnou tržní hodnotu jejich    
zlatého obsahu o více než 80 %.


2. Česká národní banka uveřejní ve Věstníku České národní banky seznam zlatých mincí, které splňují podmínky podle odstavce 1 písm. b).