Investiční diamanty

Diamant vždy byl a vždy bude velmi žádaným symbolem bohatství, krásy a prosperity. Vyjadřuje, že jeho majitel má vytříbený vkus a schopnost smysluplně investovat. Neexistuje srovnatelná hodnota v ekvivalentním objemu. Pro příklad diamant cca 12ct, v nejlepší kvalitě (G/IF) v hodnotě přibližně 30 mil. CZK (bez DPH), je cenově srovnatelný s 36-ti kg investičního zlata.

Výhodou diamantu je jeho vysoká mobilita. Diamant nezná hranice a na broušené diamanty nejsou nikde ve světě žádná embarga.

Lidé vždy přemýšleli, jak optimálně rozložit své prostředky do investic a to nejlépe tak, aby jim zajišťovaly co největší výnos a minimální námahu při jeho dosahování. Zároveň, jak tyto prostředky úspěšně zajistit proti všem politickým, ekonomickým a  přírodním  vlivům. Dnes můžeme každou investici  charakterizovat pojmy VÝNOS, RIZIKO a LIKVIDITA.

Avšak žádný investiční nástroj jednotlivě nedokáže tato tři kritéria obsáhnout v optimálním poměru. Proto se doporučuje vytvoření investičního portfolia - rozložení majetku a investic v určitém poměru.

Staré židovské přísloví praví: rozdělte majetek na třetiny. Jedna třetina ať je aktivní (př. vlastní podnikatelská aktivita), další třetina ať přináší určitou rentu (nemovitosti, cenné papíry). A tu poslední třetinu by měla tvořit jakási rezerva, tzv. na horší časy (kterou v ideálním případě nebudete muset využít a předáte ji dalším generacím). Tuto poslední část portfolia pak od pradávna tvoří zlato a drahé kameny, především diamanty.